نوشته هایی با برچسب "کانکس پلیس"

کانکس پلیس


کانکس پلیس   کانکس پلیس چیست؟ کانکس پلیس به کانکی گفته میشود که نیروی انتظامی و پلیس کشور آن را تهیه نموده ودر مکانهایی مه نیاز بحضور پلیس میباشد ولی امکان ساخت نیست مستقر میگردد و البته در بعضی مواقع بدلیل...

ادامه بیشتر ...