نوشته هایی با برچسب "کانکس اداری"

کانکس اداری


  این مدل کانکسهای اداری بیشتر جهت انجام امور اداری سازمانها، شرکتها و یا پروژه ها تولید میشود. کانکسهای اداری را میتوان بصورت کانکس اداری سالنی، کانکس اداری تک اتاقه، کانکس اداری دواتاقه، کانکس اداری سه اتاقه و...

ادامه بیشتر ...