نوشته هایی با برچسب "کانکس اجرا در محل"

کانکس اجرا در محل


به کانکسی که در محل مورد نظر کارفرما تولید و اجرا میشود و تمام مصالح در محل پروژه تخلیه میگردد، اجرا در محل میگویند. شاید در ذهن شما این سوال ایجاد شود که چرا و در کجا کانکس، به صورت اجرا در محل ساخته میشود؟ در بعضی از...

ادامه بیشتر ...