نوشته هایی با برچسب "کانکس آماده"

کانکس آماده


به کانکسی گفته میشود که در کارگاه کانکس سازی و در ابعاد مختلف تولید شده و آماده بارگیری میباشد. ا کانکس آماده و در طرح، رنگ و ابعاد متفاوت تولید میگردد. کانکس آماده در ابعاد استاندارد کانکس آماده 4 متری، 6 متری، 8 متری، 10...

ادامه بیشتر ...