نوشته هایی با برچسب "حمل کانکس"

حمل و بارگیری کانکس


آیا با نحوه بارگیری، حمل و تخلیه کانکس اشنایی دارید؟ آیا میدایند در کارگاه کانکس سازی اسکابن کانکسها چگونه بارگیری، حمل و تخلیه میشود؟ کانکس، پس از اتمام کلیه مراحل تولید و کنترل کیفیت آن، درکارگاه کانکس اسکابن بارگیری...

ادامه بیشتر ...