آرشیو "انواع کانکس"

کانکس حمام چند چشمه


کانکس حمام چند چشمه   آیا با کانکس حمام چند چشمه آشنایی دارید؟ آیا میدانید مزایای انواع کانکس حمام چهار چشمه چیست؟ گانکسهای چند چشمه بصورت 2 الی 12 چشمه و حتی بیشتر ( بسته به نوع سفارش )، تولید میشوند کف کانکس حمام...

ادامه بیشتر ...

کانکس حمام ۴ چشمه


کانکس حمام چند چشمه   آیا با کانکس حمام 4 چشمه آشنایی دارید؟آیا میدانید مزایای انواع کانکس حمام چهار چشمه چیست؟ کف کانکس حمام 4 چشمه، جهت رعایت نظافت بهتر است از جنس فایبر گلاس و یا فایبرسرامیک باشد، البته کف...

ادامه بیشتر ...

کانکس حمام ۳ چشمه


کانکس حمام 3 چشمه   کانکس حمام 3 چشمه چیست؟ آیا با کانکس حمام سه چشمه آشنایی دارید؟ ازمزایای انواع کانکس حمام 3 چشمه، سرعت در تولید و استفاده آسان از آن می باشد. کف کانکس حمام 3 چشمه، جهت رعایت نظافت بهتر است از...

ادامه بیشتر ...

کانکس حمام ۲ چشمه


کانکس حمام 2 چشمه   کانکس حمام دو چشمه چیست؟ با کانکس حمام دو چشمه چقدر آشنایی دارید؟ آیا میدانید کانکس حمام 2 چشمه، جایگزین مناسبی جای حمام سنتی میباشد. ازمزایای انواع کانکس حمام دو چشمه، سرعت در تولید آن می...

ادامه بیشتر ...

کانکس حمام تک چشمه


کانکس حمام تک چشمه   کانکس حمام تک چشمه چیست؟ با کانکس حمام تک چشمه چقدر آشنایی دارید؟ آیا میدانید کانکس حمام تک چشمه، جایگزین مناسبی جای حمام سنتی میباشد. ازمزایای انواع کانکس حمام تک چشمه، سرعت در تولید آن می...

ادامه بیشتر ...

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه


کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه   از کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه با راهرو چه میدانید؟ از مزایای انواع کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه با راهرو، سرعت در تولید و قیمت نسبتا مناسب آن میباشد. کف کانکسهای سرویس بهداشتی...

ادامه بیشتر ...

کانکس سرویس بهداشتی ۴ چشمه با راهرو


کانکس سرویس بهداشتی 4 چشمه با راهرو   از کانکس سرویس بهداشتی 4 چشمه با راهرو چه میدانید؟ از مزایای انواع کانکس سرویس بهداشتی 4 چشمه با راهرو، سرعت در تولید و قیمت نسبتا مناسب آن میباشد. کف کانکسهای سرویس بهداشتی سه...

ادامه بیشتر ...

کانکس سرویس بهداشتی ۳ چشمه با راهرو


کانکس سرویس بهداشتی 3 چشمه با راهرو   از کانکس سرویس بهداشتی 3 چشمه با راهرو چه میدانید؟ کانکس سرویس بهداشتی 3 چشمه با راهرو، جایگزین بسیار مناسبی برای سرویس بهداشتی با مصالح سنتی میباشد. از مزایای انواع کانکس...

ادامه بیشتر ...

کانکس سرویس بهداشتی ۲ چشمه با راهرو


کانکس سرویس بهداشتی 2 چشمه با راهرو   از کانکس سرویس بهداشتی 2 چشمه با راهرو چه میدانید؟ کانکس سرویس بهداشتی 2 چشمه با راهرو، جایگزین بسیار مناسبی برای سرویس بهداشتی با مصالح سنتی میباشد. از مزایای انواع کانکس...

ادامه بیشتر ...

کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه بدون راهرو


کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه بدون راهرو   کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه بدون راهرو چیست؟ کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه بدون راهرو، میتواند جایگزین بسیار مناسبی برای سرویس بهداشتی چند چشمه بدون راهرو با مصالح...

ادامه بیشتر ...