آرشیو "انواع کانکس"

کانکس چرخدار معمولی


کانکس چرخدار   کانکس چرخدار معمولی چیست؟ با کانکس چرخدار معمولی چقدر آشنا هستید؟ در مقاله زیر با کانکس چرخدار معمولی بیشتر آشنا شوید: کانکس چرخدار معمولی، دارای شاسی کشی معمولی، زیربندی کامل و محکم، مالبند،...

ادامه بیشتر ...

کانکس چرخدار دو محور


کانکس چرخدار   در متن زیر با کانکس چرخدار دو محور بیشتر آشنا شوید: کانکس چرخدار دو محور، دارای شاسی کشی، زیربندی کامل و محکم، مالبند، اکسل و چهار چرخ جهت جابجایی آسان با سرعت بالا میباشد. بعلت درحال حرکت بودن...

ادامه بیشتر ...

کانکس چرخدار تک محور


کانکس چرخدار   در مقاله زیر با کانکس چرخدار تک محور آشنا شوید: کانکس چرخدار تک محور، دارای شاسی کشی، زیربندی کامل و محکم، مالبند، اکسل و دو چرخ جهت جابجایی آسان با سرعت بالا میباشد. بعلت درحال حرکت بودن کانکس...

ادامه بیشتر ...

کانکس فنی مهندسی


کانکس فنی مهندسی   کانکس فنی مهندسی چیست و چه کاراییهایی دارد؟ کانکس فنی مهندسی، جهت استفاده مهندسین پرتلاش و محترم، در انواع گوناگون در کارگاه کانکس سازی اسکابن تولید میگردد. کانکس فنی مهندسی، معمولا در...

ادامه بیشتر ...

کانکس مدیریتی


کانکس مدیریتی آیا با کانکس مدیریتی آشنا هستید؟ کانکس مدیریتی، جهت استفاده مدیران محترم، در انواع گوناگون و در کارگاه شرکت اسکابن تولید و ارائه میگردد. کانکس مدیریتی، معمولا در کارگاهها ی راهسازی، ساختمانی و پروژه های...

ادامه بیشتر ...

کانکس کارگری


کانکس کارگری   کانکس کارگری اسکابن، جهت استفاده کارگران زحمتکش و محترم، در انواع گوناگون در کارگاه کانکس سازی شرکت اسکابن تولید و عرضه می گردد. کانکس کارگری، یکی از انواع متنوعترین کانکس کارگاهی در صنعت کانکس...

ادامه بیشتر ...

کانکس نگهبانی درخواستی


کانکس نگهبانی   کانکس نگهبانی درخواستی چیست؟ کانکس نگهبانی درخواستی ، فضای مناسی جهت استقرار نگهبان میباشد که ابعاد، طرح و رنگ آن به درخواست مشتریان محترم میباشد. کانکس نگهبانی درخواستی با هر ابعاد و اندازه...

ادامه بیشتر ...

کانکس نگهبانی ۲/۴۰×۲/۴۰


کانکس نگهبانی 2/40×2/40   با کانکس نگهبانی 2/40×2/40 آشنایی دارید؟ کانکس نگهبانی 2/40×2/40 ، فضای مناسی جهت استقرار نگهبان دارد. کانکس نگهبانی 2/40×2/40، دارای فضای مناسب برای دید در حالت نشسته و ایستاده را دارد، همچنین از...

ادامه بیشتر ...

کانکس نگهبانی ۲×۲


کانکس نگهبانی 2×2   کانکس نگهبانی 2×2، فضای مناسی جهت استقرار نگهبان دارد. کانکس نگهبانی 2×2، دارای فضای مناسب برای دید در حالت نشسته و ایستاده را دارد، همچنین از کانکس نگهبانی 2×2، بعنوان برجک نگهبانی نیز استفاده...

ادامه بیشتر ...

کانکس نگهبانی ۱/۵×۱/۵


کانکس نگهبانی 1/5×1/5   کانکس نگهبانی 1/5×1/5 چیست؟ این کانکس، فضای مناسب و کوچکی برای نگهبان دارد. کانکس نگهبانی 1/5×1/5، دارای فضای مناسب برای دید در حالت نشسته و ایستاده را دارد، همچنین از کانکس نگهبانی 1/5×1/5میتوان...

ادامه بیشتر ...