کانکس استاندارد

کانکس استاندارد

کانکس استاندارد

 

کانکسهای استاندارد کدامند؟

آیا با کانکسهای استاندارد آشنایی دارید؟ کانکسهای استاندارد به کانکسهایی گفته میشود که از نظر طرح و ابعاد روتین بوده و جزو پر طرفدارترین کانکسهایی میباشد که کارفرمایان تمایل به خرید آنها نشان میدهند.

در قسمت زیر ما به انواع کانکسهای استاندارد و پر مصرف اشاره میکنیم . شما عزیزان با کلیک بر روی هر یک از این کانکسها وارد صفحه توضیحات مربوط به آن کانکس خواهید شد.

انواع کانکس استاندارد و پر مصرف:

کانکس سرویس بهداشتی :

۱- کانکس سرویس بهداشتی تک چشمه ۲- کانکس سرویس بهداشتی ۲ چشمه بدون راهرو ۳- کانکس سرویس بهداشتی ۳ چشمه بدون راهرو ۴- کانکس سرویس بهداشتی ۴ چشمه بدون راهرو

۵- کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه بدون راهرو ۶- کانکس سرویس بهداشتی ۲ چشمه با راهرو ۷- کانکس سرویس بهداشتی ۳ چشمه با راهرو ۸- کانکس سرویس بهداشتی ۴ چشمه با راهرو

۹- کانکس سرویس بهداشتی چند چشمه با راهرو ۱۰- کانکس حمام تک چشمه ۱۱- کانکس حمام ۲ چشمه ۱۲- کانکس حمام ۳ چشمه ۱۳-کانکس حمام ۴ چشمه ۱۴- کانکس حمام چند چشمه

کانکس نگهبانی :

۱- کانکس نگهبانی ۱/۵*۱/۵ ۲- کانکس نگهبانی ۲*۲ ۳- کانکس نگهبانی ۲/۴۰*۲/۴۰ ۴- کانکس نگهبانی درخواستی

کانکس آماده :

۱- کانکس ۲/۴۰*۴ ۲- کانکس ۲/۴۰*۶ ۳- کانکس ۲/۴۰*۸ ۴- کانکس ۲/۴۰*۱۰ ۵- کانکس ۲/۴۰*۱۲ ۶- کانکس ۲/۴۰*۶ با سرویس بهداشتی و آبدارخانه ۷- کانکس ۲/۴۰*۱۲ سه اتاقه

۸- کانکس ۲٫۴۰*۱۲ دو اتاقه با سرویس بهداشتی و آبدارخانه ۹- کانکس ۳*۴ ۱۰- کانکس ۳*۶ ۱۱- کانکس ۳*۸ش ۱۲- کانکس ۳*۱۰ ۱۳- کانکس ۳*۱۲ ۱۴- کانکس ۳*۶ با سرویس بهداشتی و آبدارخانه

۱۵- کانکس ۳*۱۲ سه اتاقه ۱۶- کانکس ۳*۱۲ دو اتاقه با سرویس بهداشتی و آبدارخانه

کانکس چرخدار :

۱- کانکس چرخدار تک محور ۲- کانکس چرخدار دو محور ۳- کانکس چرخدار معمولی ۴- کانکس چرخدار فنردار

کانکس کارگاهی :

۱- کانکس کارگری ۲- کانکس مدیریتی ۳- کانکس فنی مهندسی

کانکس اسکابن، تولید کانکس و انواع کانکس با بیش از ربع قرن تجربه مفید

اخبار مرتبط