دو کانکس اهدایی در مدرسه کپری در ایرندگان خاش

کانکس

کانکس

 

دو کانکس اهدایی جایگزین دو مدرسه کپری در ایرندگان خاش شد

کانکس‌های اهدایی خیرین مدرسه ساز تهرانی، اهدایی به دو روستای اناران و دره ملا از توابع بخش ایرندگان خاش در دامنه کوه بیرک روز گذشته بارگیری شده و ‌به خاش می‌رسند و جایگزین دو مدرسه کپری در روستا های مذکور خواهند شد.

هنوز ۸ مدرسه کپری دیگر در بخش ایرنگان در انتظار کمک‌های دولت و خیران هستند.

همچنین از مجموع ۱۰ مدرسه کپری ایرندگان، ۵ مدرسه دارای کد و ۵ مدرسه دیگر در انتظار کد گرفتن هستند.

‌ایسنا در نیمه دی ماه امسال با انتشار گزارشی تحت عنوان “مدارس کپری در ایرندگان خاش همچنان معضلی جدی در مسیر کیفی‌سازی آموزش” مشکلات فضاهای آموزشی منطقه را پیگیری کرد.

مدارس کپری در بخش محروم ایرندگان خاش همچنان معضلی جدی در مسیر کیفی سازی آموزش هستند.

به گزارش ایسنا، ‌با وجود اینکه نیمی ﺍﺯ سال تحصیلی می‌گذرد ﻭ در فصل سرما قرار داریم، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﮐﭙﺮﯼ ﻭ ﻏﯿﺮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻣﻌﻀﻞ ﺟﺪﯼ ﺩﺭ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ.

به دنبال انتشار تصاویری از وجود مدارس کپری در بخش ایرندگان عضو شورای بخش ایرندگان در این خصوص گفت: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺍﯾﺎﻡ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮﺩ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ، ﻭﺭﺯﺷﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ و مهمتر از آن تحصیل در کپر، شور و نشاطی در ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﺨﺶ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍرد.

محسن دادکانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا افزود: ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﺳﺎﮐﻦ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﮔﻼﯾﻪ ﻭ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻣﻌﻀﻞ مدارس کپری و خرید کانکس ﻫﺴﺘﻨﺪ.

وی افزود: محرومیت ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ بخش ایرندگان ﻭ ﻓﻘﺮ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ آن ﺑﻪ ﻭﺿﻮﺡ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

دادکانی اظهار کرد: مدرسه ستارخان در روستای انجیروک ایرندگان با تعداد ۲۵خانوار و پانزده دانش آموز و هنمچنین مدرسه شهید مراد بامری در روستای درگ ملاء با ۳۰ خانوار و۲۴ دانش آموز نمونه‌هایی از مدارس کپری موجود در بخش ایرندگان هستند.

وی گفت: ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ‌ﺍﯼ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ، ﺿﻌﻒ‌ها ﻭ ﺳﺴﺘﯽ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺎ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻭ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. امید ان میرود تا ساخت مدارس جدید بتوان از کانکس استفاده نمود.

سال گذشته نیز تصاویری از این گونه مدارس در فضای مجازی منتشر شد که روابط عمومی آموزش و پرورش عشایری استان در واکنش به آن اظهار کرد: ﺗﺼﺎﻭﯾﺮﯼﮐﻪ ﺩﺭ ﻓﻀﺎﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺳﺎﯾﺘ‌ﻬﺎﯼ ﺧﺒﺮﯼ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺩﺭﺝ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﺪﺍﺭﺳﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺧﺎﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻋﺸﺎﯾﺮ ﻧیست.

ﻫﻢ ﺍﯾﻨﮏﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ۱۷۰۰ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯾﺮﻧﺪﮔﺎﻥ خاش به دلیل در اختیار نداشتن فضای آموزشی و امکانات و تجهیزات مطلوب ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺭﺍ ﺳﭙﺮﯼ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

اخبار مرتبط