خدمات پس از فروش

شرکت کانکس اسکابن علاوه بر گارانتی کانکسهای تولیدی خود بمدت ۱۰ سال خدمات پس از فروش کانکس خود را برعهده میگیرد، بدینگونه که اگر پس از اتمام گارانتی مشکلی برای کانکس بوجود آید و یا در زمان گارانتی مشکل کانکس از طرف کارفرما باشد با گرفتن هزینه تعمیر اقدام به رفع ایرادات کانکس مینماید.

معنی خدمات پس از فروش بطور کلی:

عبارتست از خدمتی که شرکت یا شخص فروشنده پس از فروش محصول و در جهت کسب رضایت مشتری و اطمینان مشتری از تولید کننده ارائه می شود. به عنوان مثال این خدمات برای یک کانکس شامل آب بندی کانکس، ایراد در تخته کف، برق کشی و کلیه اموری که شرکت پس از فروش کالا به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آنها برای دریافت بیشترین ارزش از محصولات یا خدمت و یا خدماتی که خریداری کرده بودند انجام می دهند.

خدمات پس از فروش کالا و خدمت، نه تنها ضامن بقا و تداوم تولید کنندگانی مانند شرکت اسکابن میباشد، بلکه یکی از مهمترین عوامل موثر برای رقابت در بازار کشور است.این خدمات شامل رفع کلیه مشکلات کامل تا رفع رضایت مشتری میباشد.

اخبار مرتبط